Takstblad for Rise Vandværk


Takster for 2021

Pris pr. kbm. vand

Pris pr. kbm. vand, samlet afgift til Staten

Samlet pris pr. kbm. vand

Årlig afgift pr. stikledning

 

Tilslutningsbidrag

gældende fra 1. januar 2021

kr. 6,25

kr. 7,72

kr. 13,97

kr. 2.000,00

 

kr. 30.000,00

Gældende fra 1. januar 2020

Alle priser er inkl. moms

Pris pr. kbm. vand

Pris pr. kbm. vand, samlet afgift til Staten

Samlet pris pr. kbm. vand

Årlig afgift pr. stikledning

 

Tilslutningsbidrag

kr. 6,25

kr. 7,96

kr. 14,21

kr. 2.000,00

 

kr. 30.000,00

Gældende fra 1. januar 2019

Alle priser er inkl. moms

Pris pr. kbm. vand

Pris pr. kbm. vand, samlet afgift til Staten

Samlet pris pr. kbm. vand

Årlig afgift pr. stikledning

 

Tilslutningsbidrag

kr. 5,00

kr. 7,96

kr. 12,96

kr. 1.875,00

 

kr. 30.000,00

Mere udførlige takstblade kan hentes herunder