Velkommen til Rise Vandværks ny hjemmeside

Aktuelt


 

AFLÆSNING AF VANDMÅLER

Den årlige aflæsning af vandmåleren sker ved selvaflæsning ved udsendelse af selvaflæsningskort.

Selvaflæsningskortet udsendes fra Ærø Vand A/S medio december, hvortil aflæsningen også skal indberettes.

Aflæsningen bedes foretaget den 31. december, og skal inberettes senest den 15. januar på en af følgende måder:

  •  Via www.aeroevand.dk, klik på Måleraflæsning, vælg linket http:////digitalaflaesning.dk?k=aeroe
  • Ring 33 41 20 79 og følg anvisningerne
  • Send selvaflæsningskortet med post. Husk porto!

Hvis ikke vi modtager din aflæsning bliver dit årsforbrug samt forbrug for næste år skønnet .

Har du problemer med at aflæse måleren kontakter du Ærø Vand A/S på tlf. 63 52 63 63.

Der opkræves et gebyr på 300,00 kr. hvis vi skal foretage aflæsningen. Vi foretager aflæsningen, hvis forbrugeren selv ønsker det, eller hvis forbrugeren i flere år i træk ikke har indberettet aflæsning.

Årsopgørelsen samt 1. acontorate udsendes i februar til betaling medio marts.

 

 

REGULATIV FOR RISE VANDVÆRK

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har den 18. maj 2016 godkendt et fælles regulativ for de ærøske vandværker. Regulativet er gældende fra den 1. juni 2016, og erstatter tidligere regulativ af 1. juli 2004.

​Klik her for at se regulativet.

 

Den seneste vandanalyse af vandet fra Rise Vandværk blev foretaget den 13. januar 2017, hvor der er foretaget drikkevandskontrol på vandværket.

Klik her for at se seneste og tidligere analyserapporter.

 

En simpel oversigt over Rise Vandværks vandkvalitet i 2016 er anført i Forbrugerinformation 2016, hvor oversigt over takster for 2017 ligeledes er angivet.

Se mere her.

Kontakt til vandværket

Ved nytilslutning, flytning af vandmåler, placering af vandledninger og øvrige tekniske spørgsmål kontaktes vores vandværksbestyrer Kaare Grydehøj.

Ved flytning, måleraflæsning, betaling af regninger og øvrige administrative spørgsmål kontaktes vores administrator Ærø Vand.

Se kontaktoplysninger under Kontakt

 

Du kan også kontakte vandværkets bestyrelse på vores mail-adresse post@risevand.dk

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at besvare din mail hurtigst muligt.

Hjemmesiden er under opbygning

Sidst opdateret 14. januar 2017