Velkommen til Rise Vandværks ny hjemmeside

Aktuelt


 

UDSKIFTNING AF VANDLEDNINGER

Rise Vandværk vil i foråret 2017 udskifte en del af vandledningerne i Dunkær - Lille Rise området.

I Dunkær udskiftes vandledningen igennem hele Dunkærgade og i Dunkærgyde fra nr. 1 til og med nr. 13.

I Lille Rise udskiftes vandledningen beliggende bag ved ejendommene Lille Risevej 11 - 23.

Yderlig information kan fåes ved henvendelse til vandværksbestyrer Kaare Grydehøj på tlf. 62522099.

 

 

 

REGULATIV FOR RISE VANDVÆRK

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har den 18. maj 2016 godkendt et fælles regulativ for de ærøske vandværker. Regulativet er gældende fra den 1. juni 2016, og erstatter tidligere regulativ af 1. juli 2004.

​Klik her for at se regulativet.

 

Den seneste vandanalyse af vandet fra Rise Vandværk blev foretaget den 12. juli 2017, hvor der blev foretaget en udvidet kontrol og organisk mikroforurening på rentvandsafgang på vandværket samt drikkevandskontrol hos forbruger.

Begge kontroller overholdt kravene til drikkevand.

Klik her for at se seneste og tidligere analyserapporter.

 

En simpel oversigt over Rise Vandværks vandkvalitet i 2016 er anført i Forbrugerinformation 2016, hvor oversigt over takster for 2017 ligeledes er angivet.

Se mere her.

Kontakt til vandværket

Ved nytilslutning, flytning af vandmåler, placering af vandledninger og øvrige tekniske spørgsmål kontaktes vores vandværksbestyrer Kaare Grydehøj.

Ved flytning, måleraflæsning, betaling af regninger og øvrige administrative spørgsmål kontaktes vores administrator Ærø Vand.

Se kontaktoplysninger under Kontakt

 

Du kan også kontakte vandværkets bestyrelse på vores mail-adresse post@risevand.dk

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at besvare din mail hurtigst muligt.

Hjemmesiden er under opbygning

Sidst opdateret 31. juli 2017